إنتداب / بالمركز الوطني للسينما والصورة  

يعتزم المركز الوطني للسينما والصورة  

  فتح باب الترشح

لإنتداب موثق و عارض افلام

عن طريق عقد اسداء خدمات

 

#job #emploi #recrutement #recruitment #hiring #careers #marketing
#innovation #France #Canada #Tunisie  #italie #Italy #maroc
#Côte #d’Ivoire #Cameroun #Haïti


[email protected] & [email protected]

 Intéressé par l’offre d’emploi –> oui/non

 


 

N’hésitez pas à partager autour de vous